Ve spolupráci s JAD Productions jsme v dubnu 2020 realizovali první český virtuální event.