V souladu s implementací ISO27001 vedení společnosti XLAB se zavazuje:

Plánovat a uvolňovat zdroje na rozvoj a trvalé zlepšování účinnosti systému managementu bezpečnosti informací. Podporovat všemi vhodnými prostředky managementu neustálé zvyšování efektivity systému managementu bezpečnosti informací. Pravidelně a systematicky hodnotit rizika v oblasti bezpečnosti informací a nastavovat účinná opatření k jejich eliminaci. Pravidelně plánovat Cíle managementu bezpečnosti informací, sledovat a přezkoumávat jejich plnění a využívat je jako důležitý nástroj zlepšování a prevence vzniku bezpečnostních incidentů. Zajistit povědomí všech pracovníků firmy o významu systému managementu bezpečnosti informací pro rozvoj společnosti a pro získávání důvěry zákazníků. Zajistit povědomí všech pracovníků firmy o významu všem realizovaných činností vedoucích k zajištění trvalé, stabilní a trvale se zlepšující bezpečnosti informací poskytované firmou zákazníkům. Pravidelně přezkoumávat účinnost systému managementu bezpečnosti informací a akceptovat příležitosti pro zlepšování systému managementu bezpečnosti informací. Spolupracovat úzce s partnery a dodavateli s cílem integrovat snažení vedoucí k zajištění plánovaných kritérií bezpečnosti informací. Využívat požadavků a doporučení zákazníků k rozvoji systému managementu bezpečnosti informací. Aplikovat požadavky zákonných norem na ochranu osobních údajů.