Elite Model Look - World Final 2022

Světové finále Elite Model Look se poprvé od roku 2007 vrátil do Prahy, konkrétně to Španělského sálu Pražského hradu. Tento ročník byl také první, který proběhl fyzicky po dvou letech online finále.

Náš tým pracoval jak na přípravě, tak i odbavení obsahu na obrazovkách na pódiu.