Ve spolupráci s JAD Productions jsme v květnu 2020 uskutečnili první B2B2C online e-konferenci Direct pojišťovny