TV GRAFIKA ON-AIR

Rostoucí požadavky na kvalitu televizní grafiky vytvářejí vysoké nároky, a to jak na komplexnost a kreativu ve fázi přípravy celkového vizuálního konceptu, tak na kvalitu a flexibilitu samotného odbavení v průběhu výroby pořadu.Vizuální koncept zahrnuje úvodní znělky, předěly, titulky, grafické lišty, případně bodovací a výsledkové tabulky. Předpokladem je reflektování současných grafických trendů a zároveň  doplnění scénické kompozice jednotlivých záběrů. Samotný systém odbavení on-screen grafiky garantujeme na vysoké technologické úrovni, včetně podpory plynulého workflow, práce s 3D objekty a animacemi.