FASHION

Projekční kulisy barvitě dokreslené světelnými efekty v dokonalé souhře s pohybovou choreografií a v přirozené symbióze s tématickým hudebním doprovodem..Jen při sofistikované spolupráci všech multimedií a programových složek dosáhne akce přes proměnlivost dramaturgických vstupů kompaktní podoby.